+48 792 101 777
          PL | EN | DE
Menu
Polityka prywatności
Bądź w samym centrum jednego z najpiękniejszych miast Europy
Scroll
Book Now
Loading...

Polityka prywatności

Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę w wiadomości e-mail.
Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają Twoje dane osobowe na tej stronie. Zaznacz, które dane chcesz usunąć z naszej bazy danych. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.
Komentarze WP
Komentarze WordPress to dane wprowadzone przez użytkowników w komentarzach
WordPress Posty
WordPress publikuje dane autora
Dane użytkownika WordPress
Dane użytkownika WordPress przechowywane jako meta dane użytkownika w bazie danych
Poniżej możesz wysłać prośbę do administratora strony o poprawienie swoich danych. Wpisz, co chcesz poprawić. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.

Karta Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Friends Investeam S.C. ul. Ruska 49, 50-079 Wrocław
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Jakub Mizera – info@urbanapartments.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy